Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài KTTV KV Nam Bộ;

quyet.le74@gmail.com; youko4996@gmail.com; vudieuhong15@gmail.com

Tóm tắt

Xu thế ứng dụng tin học hóa và tự động hóa đang được ứng dụng mạnh mẽ trong ngành khí tượng thủy văn. Các chương trình xử lý, khai thác, hiển thị dữ liệu trên nền tảng GIS được phát triển mạnh và ngày càng hoàn thiện. Đồng thời kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau một cách tự động hóa, thay thế các công đoạn thủ công truyền thống, dự báo viên sẽ dành nhiều thời gian cho công tác phân tích và dự báo nghiệp vụ hiệu quả hơn. Bài báo này trình bày phương pháp sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Studio 2019 để xây dựng chương trình tự động kết nối với nguồn số liệu sét và bán tự động thu nhận số liệu thám không vô tuyến tự động giải mã số liệu và kết nối cơ sở dữ liệu GIS với định dạng shp, xây dựng các modul thu nhận số liệu thám không vô tuyến (TKVT) tại TP. Hồ Chí Minh; modul thu nhận số liệu định vị sét từ thiết bi TD–350 của hãng Nexstorm; modul hiển thị chỉ số đặc trưng CAPE, CIN, SI, LI, SWEAT của số liệu TKVT; modul hiển thị tự động trên nền tảng GIS của số liệu định vị sét theo lớp bản đồ trực quan đến cấp quận/huyện cho TP. Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Với mục tiêu khai thác số liệu từ thiết bị định vị sét Nexstorm kết hợp số liệu thám không vô tuyến, nghiên cứu xây dựng một công cụ kết nối hai nguồn số trên phục vụ các dụ báo viên, với nguồn số liệu sét sẽ được hiển thị chi tiết đến cấp quận/huyện, xã/phường.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Quyết, L.Đ.; Thảo, L.T.N.; Hồng, V.D. Xây dựng chương trình khai thác và hiển thị số liệu định vị sét kết hợp số liệu thám không vô tuyến tại Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 720, 1-9. 

Tài liệu tham khảo

1. Anh, N.X. Advanced build up the tooled room chống sét cho các công trình xây dựng ở Việt Nam. Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 2013.
2. Cường, H.P. Quy trình theo dõi cảnh báo dông, sét và các hiện tượng nguy hiểm kèm theo như tố, lốc, mưa đá, mưa cục bộ, đề tài NCKH Cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát công việc dự án và đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai, mã số: TNMT.2016.05.18, 2017.
3. Lan, L.T.X. Báo cáo chuyên đề “Nghiên cứu đặc điểm khí hậu - Khí tượng nghiên cứu dông sét khu vực ba huyện Tân Biên, Tân Châu và Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh”, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, 2010.
4. Lan, L.X. Đặc điểm khí hậu và thủy văn thành phố Hồ Chí Minh, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2004.
5. Thanh, L.N. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học - Đề tài Nghiên cứu nguyên nhân gây ra sét và đề xuất các giải pháp phòng tránh làm giảm nhẹ thiệt hại trong khu vực Tân Biên, Tân Châu và Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh, Viện Địa lý Tài Nguyên TP. Hồ Chí Minh, 2010.
6. Tiến, T.T; Dung, Đ.T.H. Nghiên cứu phương pháp dự báo dông cho sân bay Nội dung Bài theo trường khí tượng dự báo bằng mô hình ETA, Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25, 2009.
7. Quyết định (dự thảo năm 2019, của Tổng cục Trưởng Tổng cục KTTV) Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy trình kỹ thuật và Quy định công việc trong công việc cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và local rain.
8. Junior, O.P; Zepka, G.S .; Cardoso, tôi; Saraiva, A.C.V. Hệ thống dự báo sét trong 24 giờ ở Brazil. J. Aerosp. Technol. Manag. 2015, 7, 396–397.
9. Holle, R.L. Các biến thể hàng ngày của đám mây NLDN-sét trên mặt đất ở Hoa Kỳ. Thứ hai. Thời tiết Rev. 2014, 142, 1037–1052.
10. Holle, R.L .; Brooks, W.A .; Cummins, K.L. Sự phân bố sét theo mùa trên Bắc Mỹ. Kỷ yếu của Hội nghị Phát hiện Sét Quốc tế lần thứ 24 & Hội nghị Khí tượng Sét Quốc tế lần thứ 6 ngày 18–21 tháng 4, San Diego, California, Hoa Kỳ, 2016, 1–8.
11. Doswel, C.A. Dự báo phạm vi ngắn trong Mesoscale Met Khí tượng, Ed. P. Ray. Là. Gặp. Soc. Boston, Massachusets, 1986.
12. Charler, A. Rosenfeld. Bão Covective nghiêm trọng – Tổng quan. Bão đối lưu nghiêm trọng, Chuyên khảo về khí tượng. Là. Meteorol. Soc. 2001, 28, tr.71.
13. RAOB Phiên bản 5.4. Chương trình quan sát Rawinsonde hoàn chỉnh. Hướng dẫn sử dụng và Hướng dẫn kỹ thuật.
14. https://www.inspirentech.co/lightning–warning–system
15. http://toasystems.com/news/saving–lives–improving–thunderstorm–forecasting–malaysia/
16. http://stormhighway.com/types.php
17. http://globalsailingweather.com/thunderstorms.php