Tác giả

Đơn vị công tác

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Tóm tắt

Không khí lạnh (KKL) là loại thời tiết nguy hiểm, mỗi năm có khoảng 26-27 đợt KKL ảnh hưởng đến nước ta, gây ra gió đông bắc mạnh ở vịnh Bắc Bộ, ven biển Trung Bộ và rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc, mưa vừa mưa to ở miền Trung.

Để dự báo nghiệp vụ tốt, ngoài các phương pháp truyền thống như gradien khí áp, hình thế synốp..., những năm gần đây việc sử dụng mô hình nghiệp vụ của Cục Khí tượng Nhật Bản (Japan Meterology Agency- JMA) đã trở nên phổ biển, nhưng cũng có hạn chế vì còn có sai số lớn. Để khắc, phục những hạn chế đó, tác giả đã tiến hành đánh giá và đưa ra chỉ tiêu dự báo không khí lạnh.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lương Tuấn Minh, Hoàng Phúc Lâm, Nguyễn Hương Lý (2005), Khai thác và sử dụng sản phẩm mô hình của Nhật Bản dự báo không khí lạnh. Tạp chí khí tượng thủy văn, 540, 1-8.

Tài liệu tham khảo

  1. Lương Tuấn Minh, Hoàng Phú Cường. “Một số đặc điểm của gió mùa đông bắc ảnh hưởng đến Việt Nam”. Tạp chí Khí tượng Thủy văn tháng 312005.
  2. Tổng cục KTTV. "Quy định tạm thời về theo dõi và dự báo hạn ngắn không khí lạnh ”, 2002.
  3. Harry R.Glahn, Allan H.Murphy, Laurence J.Wilson, John S.Jensenius, Jr. “Lectures presented at the WMO training workshop on the interpretation of NWP products in terms of local weather phenomena and their verification”, 1991.