Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khí tượng Thuỷ văn

Tóm tắt

Dòng chảy nhỏ nhất là một trong những đặc trưng cơ bản của dòng chảy sông ngòi, nó quyết định khả năng cung cấp nước tối thiểu của sông ngòi trong trạng thái tự nhiên cho các nhu cầu dùng nước, như sinh hoạt, tưới, phát điện, sản xuất công nghiệp, giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và duy trì sinh thái.

Bài báo hay giới thiệu một số đặc điểm cơ bản về biến đổi theo thời gian và không gian trong lãnh thổ của dòng chảy nhỏ nhất của sông suối nước ta.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Thanh Xuân (2003), Dòng chảy nhỏ nhất của sông suối ở Việt NamTạp chí Khí tượng Thủy văn, 516, 23-26.

Tài liệu tham khảo

1. Trần Thanh Xuân. Sự biến đổi của dòng chảy cạn trong không gian và thời gian. Báo cáo tổng kết đề tài righiên cứu cơ bản, 2002.

2. Trần Thanh Xuân. Mưa và dòng chảy năm.- Báo cáo tổng kết đề tài thuộc Chương trìnhmghiên cứu-"Cân bằng nước và tài nguyên nước mặt Việt Nam", 1985.

3. Trần Thanh Xuân. Nghiên cứu phương pháp tính toán đặc trưng dòng chảy năm và phân phối dòng chảy trong năm của sông, suối nhỏ trong trường hợp thiếu số liệu,- Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp Tổng cục, 1991.