Tác giả

Đơn vị công tác

Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP. HCM 244 Điện Biên Phủ, Quận 3 TP.HCM, Việt Nam; canhkhuu@gmail.com 

Sở Tài nguyên & Môi trường TP. HCM 63 Lý Tự Trọng, Quận 1 TP.HCM, Việt Nam; son.cixren@gmail.com

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam; ltchon@hcmut.edu.vn

*Tác giả liên hệ: canhkhuu@gmail.com; Tel: +84983878990

Tóm tắt

Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid19 trong năm 2021. Trong những ngày tháng 6 và 7, trung bình số ca mắc Covid–19 mỗi ngày tại TP Thủ Đức là hơn 100 ca. Công tác tổ chức y tế để cách ly người bị nhiễm, phong tỏa vùng dịch và hỗ trợ người dân là vấn đề lớn, đặc biệt đối với thành phố có nhiều khu công nghiệp, công nhân và số dân tập trung cao. Do đó, tính hiệu quả về sử dụng nguồn lực để hỗ trợ tại mỗi vị trí xuất hiện ca dương tính là một vấn đề lớn. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu đề xuất giải pháp GIS xây dựng vùng nguy cơ dịch covid–19 để phân cấp mức độ tác động. Phương pháp phân tích giả định trong tình huống áp dụng Chỉ thị 16.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Cảnh, K.M.; Sơn, B.H.; Chơn, L.T. Ứng dụng GIS đề xuất giải pháp xây dựng vùng nguy cơ dịch covid–19 tại Thành phố Thủ Đức. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 382-388. 

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. HCDC, cung cấp thông tin và dữ liệu về dịch bệnh Covid19 tại TP.HCM, 2021.

2. Hệ thống URSCAPE: https://www.davidneudecker.com/urscape–online.

3. Tran, T.K. et al. The Impact of the COVID-19 Pandemic on College Students: An Online Survey. Sustainability 2021, 13(19), 10762.

4. WHO. Weekly Epidemiological Update on Covid-19, 1 June 2021. World Health Organization. 2021.

5. Chen, Y.C.; Lu, P.E.; Chang, C.S.; Liu, T.H. A Time-Dependent SIR Model for COVID-19 with Undetectable Infected Persons. IEEE Trans. Netw. Sci. Eng. 20207, 3279–3294.

6. Shapiro, S.S.; Wilk, M. An analysis of variance test for normality. Biometrika 196552, 591–611.

7. Quinlan, J.R. Induction of Decision Trees. Mach. Learn. 19861, 81–106.

8. Hearst, M.A. Support Vector Machines. IEEE Intell. Syst. 199813, 18–28.

9. Engel, J. Polytomous logistic regression. Stat. Neerl. 198842, 233–252.

10. Sơn, B.H. Nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng URSCAPE để phục vụ hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu tài nguyên và môi trường. Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh, 2021.

11. Nền tảng dịch vụ bản đồ TP.HCM: https://maps.hcmgis.vn/.

12. Nền tảng chia sẻ dữ liệu địa lý TP.HCM: https://portal.hcmgis.vn/.

13. Trang thông tin của Sở TTTT TPHCM: https://covid19.hochiminhcity.gov.vn/.

14. Trang thông tin của UBND TP Thủ Đức về Covid: https://thuduc-covid.hcmgis.vn/.

15. Trang thông tin phần mềm QGIS: http://www.qgis.org.

16. Trang thông tin phần mềm URSCAPE: https://www.davidneudecker.com/urscape-online

17. Thông tin từ trang web của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM: https://hcdc.vn/.