Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Vi Văn Vị. Tình hình xâm nhập mặn sau công trình trị an trên sông Đồng Nai. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1986, 312, 19-25

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Tất Đắc. Nguyễn Văn Điệp — Ứng dụng mô hình toán một chiều giải bài toán xâm nhập mặn vào bán đảo Cà Mau,

2. Đoàn Cự Hải - Mặn xâm nhập Đồng bằng sông Cửu Long. X/1982.

3. Nguyễn Ngọc Thụy — Tides ill the Mekong delta and in adjacent sea waters. X/1982.

4. Vi Văn Vị. Mặn xâm nhập vào Đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Thủy lợi 1984.

5. Vi Văn Vị - Tìm hiểu mặn xâm nhập vào Đồng bằng sông Cửu Long. Tập san KTTV 1978.

6. Vi Văn Vị - Salinity intrusion studies in the Mekong della over (1935 — 1982) period by statistical method XII/1984.

7. Nguyễn Hạc Vũ — Propagation of tide and salinity intrusion in the Camau peninsupa X/1982,