Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học KTTV Odessa

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hà, L.T.Q. Mô hình một chiều cải tiến về hoàn lưu nước vùng ven bờ. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 444, 25-32.

Tài liệu tham khảo