Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ: nmg@kttvnb.vn; quyentccb@gmail.com; ngnamduc@gmail.com; dangquangthanhmt@gmail.com; quyet.le74@gmail.com

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; nnnguyen82@gmail.com

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; ntpchi@hcmunre.edu.vn

*Tác giả liên hệ: nmg@kttvnb.vn; Tel.: +84–968248899

Tóm tắt

Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, một thành phố năng động và phát triển mạnh mẽ. Song vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, mà bất cập lớn nhất là tình trạng ngập ở thành phố. Thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm giảm ngập lụt, nhưng thực tế thì hiệu quả của các giải pháp đó cũng không có tác dụng bao nhiêu mỗi khi có mưa lớn và triều cường lớn tình trạng ngập nước vẫn còn xảy ra. Có nhiều nguyên nhân gây ra ngập, trong báo cáo này sử dụng số liệu liên quan đến lượng mưa và mực nước triều tại các Trạm Khí tượng Tân Sơn Hòa, Trạm Thủy văn Phú An và Trạm Hải văn Vũng Tàu, thực hiện phân tích các yếu tố này và làm rõ thêm diễn biến theo thời gian của các yếu tố này đến ngập Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Giám, N.M.; Quyền, L.N.; Đức, N.N.; Thanh, Đ.Q.; Quyết, L.Đ.; Nguyễn, N.N.; Chi, N.T.P. Những nguyên nhân chính tác động đến ngập Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2023, 747, 21-36.

Tài liệu tham khảo

1. Quân, M.H.H. Chủ tịch TPHCM chỉ ra 5 nguyên nhân khiến thành phố chưa thể hết ngập. https://laodong.vn/xa-hoi/chu-tich-tphcm-chi-ra-5-nguyen-nhan-khien-thanh-pho-chua-the-het-ngap-860668.ldo.

2. Khánh, T. Nhận diện hàng loạt nguyên nhân gây ngập lụt triền miên ở TP.HCM, 2022. Trực tuyến: https://danviet.vn/hang-loat-nguyen-nhan-gay-ngap-lut-o-tphcm-20220717181244315.htm.

3. Bình, N. Ngập úng ở TP. Hồ Chí Minh (Bài 2): Nguyên nhân nào khiến cứ mưa là ngập? 2020. Trực tuyến: https://moitruong.net.vn/ngap-ung-o-tp-ho-chi-minh-bai-2-nguyen-nhan-nao-khien-cu-mua-la-ngap-1859.html.

4. Học, Đ.X. Nguyên nhân và các giải pháp chống ngập úng ở TP Hồ Chí Minh. http://tapchivatuyentap.tlu.edu.vn/Portals/10/So%2024/So%2024%20_00001.pdf.

5. Nga, N.; Mai, H. Đến lúc TP.HCM tính chuyện sống chung với nước. 2022. Trực tuyến:https://thanhnien.vn/den-luc-tphcm-tinh-chuyen-song-chung-voi-nuoc-1851492255.htm.

6. Tiến, T.Q. Nghiên cứu nguyên nhân và xây dựng quy trình công nghệ cảnh báo, dự báo hiện tượng mực nước biển dâng dị thường tại miền Trung và Nam Bộ Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ, 2016, tr. 224.

7. Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ. Số liệu và Báo cáo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, 2022.

8. Trường, T.V. Tiêu thoát nước ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trực tuyến: http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=136.

9. Nữ, H.T.T.; Quyên, T.T.; Anh, V.T.V.; Thảo, N.T.H.; Văn, C.T. Ứng dụng mô hình thủy văn đô thị mô phỏng mức độ ngập do gia tăng mực nước triều và khả năng thoát nước cho hệ thống kênh Tân Hóa – Lò Gốm ở thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 740, 22–35.

10. Hòa, N.M. Ảnh hưởng của quy hoạch không gian đến hiện tượng ngập nước ở TPHCM. 2016. Trực tuyến: https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/anh-huong-cua-quy-hoach-khong-gian-den-hien-tuong-ngap-nuoc-o-tphcm.html.

11. Trường, T.V. Nhìn lại bài toán ngập lụt Thành phố Hồ Chí Minh. Trực tuyến: http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/PhatTrienNuoc/181207/NgapLut_TP_HCM_TVT.pdf

12. Giám, N.M.; Quyền, L.; Nguyễn, N.N. Những yếu tố khí tượng – thủy văn tác động đến ngập lụt Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị khoa học, lần thứ X1 – 2018. Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TPHCM, 2018.

13. Thanh, Đ.Q. Đặc điểm mưa khu vực Nam bộ khi có ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới, Báo cáo luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội, 2019,

14. Quyền, L.N. và cs. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Thành phố, 2022.