Tác giả

Đơn vị công tác

1Vụ Khoa học kỹ thuật

Tóm tắt

Hiện tượng En Nino và tác động của nó đếh thời'tiết khí hậu mới được khoa học quan tâm nghiên cứu từ những năm 1970, việc sử dụng nó trong dự báo mới được bắt đầu nghiên cứu thực nghiêm từ những năm 1980.

Sử dụng các yêu tố theo dõi En Nino để dự báo thời tiết mùa chủ yếu thông qua phương pháp thống kê. Một chuỗi số liệu vài thập kỷ, một máy tính cá nhân, một chương trình phần mềm thống kê làm sẵn là có thể tìm ra phương trình dự báo. En Nino được xem là một nhân tố đa năng, sử dụng có hiệu quả trong các dự báo mùa ở nhiều khu vực, đặc biệt tốt ở vùng nhiệt đới.

Có 8 thông số khí tượng hải văn được sử dụng để theo dõi hiện tượng En Nino, 5 trong số đó là chuẩn sai nhiệt độ nước biển tầng mặt trung bình tháng ở 4 khu vực thuộc Thái Bình Dương là khu vực A (XI; 4N-4S; 160E-150W), khu vực B (X2; 4N-4S; 150W-90W), khu vực c (X3; xích đạo-1 OS; 90W-80W), khu vực D (X4; xích đạo-14N; 13OE-15OE) và vùng biển nhiệt đới trung tâm Ấn Độ Dương (X9),'hai giá trị áp suất khí quyển ở hai trạm Haiti (X6; 17.330S-149.370W)', Darwin (X7, 12.24°S-130.52°E) và một chỉ số dao động phía nam (X8). Trong thử nghiệm, chúng tôi còn lấy thêm một nhân tố là chênh lệch nhiệt độ nước biển tầng mặt trung bình tháng giữa hai khu vực C và Đ (X5).

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đặng Trần Duy (2000), Thử nghiệm xây dụng phương trình hồi quy dự báo chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng vụ Đông Xuân theo các chỉ số En Nino. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 469, 29-33.

Tài liệu tham khảo