Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm quốc gia dự báo KTTV

Tóm tắt

Do vị trí địa lý và địa hình phức tạp, khí hậu ở Việt Nam biến động rất mạnh theo không gian và thời gian. Nhất là trong những năm gần đây, những biến động lớn của thời tiết trên phạm vi toàn cầu cùng với nhịp độ gia tăng của hiện tượng En Ninô và La Nina, các hiện tượng cực đoan đã xảy ra trên phạm vi toàn quốc, gây tác hại nghiêm trọng đến kinh tế-xã hội, dân sinh và môi trường sinh thái.

Trong bài này, tác giả trình bày khái quát một số hiện tượng thời tiết cực đoan ở Việt Nam trong những năm gần đây, và công tác dự báo khí tượng hạn dài ở Việt Nam.   

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Đức Thi (2000), ENSO - các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Việt Nam và công tác dự báo khí tượng hạn dài trong những năm gần đây. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 480, 21-26.

Tài liệu tham khảo

1.Đặng Trần Duy. Thử nghiệm xây dựng phương trình hồi quy dự báo chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng vụ đông xuân theo các chỉ số En Nino.- Tạp chí KTTV, số 1 năm 2000.

2.Huỳnh Minh Hiền, Nguyễn Hữu Ninh. ENSO và biến động của chế độ bão vùng Tây Bắc Thái Bình Dương và biển Đông. -Tập san KTTV số 11 năm 1990.

3.Nguyễn Trần Lưu và các cộng tác viên. Xây dựng cơ sở kỹ thuật đính chính dự báo thời tiết mùa cho nửa sau mùa đông xuân và nửa sau mùa mưa bão.- Đề tài nghiên cứu khoa hoc cấp Tổng cục, tháng 12 năm 1999.

4.Nguyễn Đức Ngữ (Chủ biên). Những điều cần biết về En Nino và La Nina.- NXB Khoa học Kỹ thuật, tháng 11 năm 1999.

5.Bùi Minh Tăng. Sự liên hệ giữa hiện tượng ENSO với ảnh hưởng của bão, ATNĐ và tổng lượng mưa mùa mưa bão ở Việt Nam. -Tuyển tập các báo cáo khoa học “ Tổng kết công tác nghiên cứu dự báo và phục vụ dự báo KTTV 1991-1995 ”.

6.Phạm Đức Thi. En Nino và nhiệt độ mùa đông ở Việt Nam.- Tạp chí KTTV số 5 năm 1998.

7.Phạm Đức Thi. Hạn hán trong thời kỳ 1997-1999 ở Việt Nam. -Báo cáo tại Hội thảo Khoa học Việt - Trung về thiên tai, tháng 11 năm 1999.