Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Tóm tắt

Cửa sông Soài Rạp là khu vực đang có nhiều dự án nghiên cứu xây dựng hạ tầng cơ sở lớn. Động lực sóng biển là yếu tố hải văn quan trọng hàng đầu khống chế hiệu quả các giải pháp kỹ thuật và quy hoạch cũng như sự ổn định của công trình ven bờ và luồng tàu chạy. Cho đến thời điểm hiện nay các kết quả nghiên cứu về động lực sóng đã tích luỹ được tại đây hãy còn sơ sài, chưa đủ để phát triển các ý tưởng quy hoạch công trình biển và đầu tư kỹ thuật. Bài viết này mô tả một số đặc điểm động lực sóng biển liên quan đến quá trình khúc xạ, nhiễu xạ và tan vỡ của nó cũng như đặc điểm dòng chảy sinh ra bởi ứng suất phóng xạ sóng tại cửa sông Soài Rạp và lân cận. Các quy luật phổ biến được phát hiện mới là: (1) Sự phân kĩ năng lượng sóng trên trục chính; (2) Sự hội tụ của nó trên rìa các bãi cạn Cần Giờ và Gò Công, ven bờ các bãi cạn này; (3) Sự tan vỡ của sóng xẩy ra trên bãi cạn Cần Giờ và Gò Cồng; (4) Sự vận chuyển dòng bùn cát từ bờ biền Gò Công tới cửa sông Soài Rạp; (5) Sự vận chuyển bùn cát từ bãi cạn Cần Giờ về mũi Cần Giờ; (6) Sự vận chuyển bùn cát trên hai rìa bãi cạn Cần Giờ về mũi Cần Giờ tiếp giáp với trục chính cửa Soài Rạp ra biển. Các quy luật này giúp lý giải một số đặc điểm địa hình cửa sông Soài Rạp như sự lõm vào của bờ biển Gò Công và sự nhô ra của mũi Cần Giờ....

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Hữu Nhân (2000), Một số đặc điểm động lực sóng biển vùng cửa sông Soài Rạp. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 478, 45-51.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hữu Nhân, Hồ Ngọc Điệp (1998). về một hệ thông trợ giúp nghiên cứu sóng trên vùng cửa sông và ven bờ. Tạp chí Khí tượng Tliuỷ văn, số 6(438). Hà Nội.

2. Nguyễn Hữu Nhân, Hồ Ngọc Điệp (1998). Nghiên cứu sóng trong vịnh Dũng Quất trên mô hình toán. Báo cáo tư vấn. Cty tư vấn XD cảng-đường thủy, Hà Nội 60 tr.

3. Nguyễn Hữu Nhân, Hồ Ngọc Điệp (1998). Nghiêu cúu sóng trong vịnh Chân Mây trên mô hình toán. Báo cáo tư vấn. Cty tư vấn XD cảng-đường thủy, Hà Nội, 75 tr.

4. Nguyễn Hữu Nhân (1997). Nghiên cứu sóng khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh) trên mô hình toán. Báo cáo tư vấn. Cty tư vấn XD cảng-đường thủy. Hà Nội, 45 tr.

5. Nguyễn Hữu Nhân, Lê Trình (1997); Dự báo sự biến đổi sóng, dòng chảy và bồi xói vịnh Rạch Giá do dự án lấn biển mở rộng thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Báo cáo tư vấn. Sở xây dựng tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang, 120 tr.

6. Nguyễn Hữu Nhân, Hồ Ngọc Điệp (1998). Vài suy nghĩ về động lực bồi xói cửa sông Hậu. Tạp chí Khí tương Thủy văn, số 6(438). Hà Nội.

7. Ebersole B. A., Cialone M. A., Plater M.D ( 1986). Regional Coastal processes Numerical Modeling System; Report 1., RCPWAVE. Technical Report CERC-86-4. US Army, CERC, Vicksburg, Miss, 60pp.

8. Rao S. V., Norman W. S. (1989) Kings Bay Coastal Processes Numerical Model. Technical Report CERC-88-3. US Army, CERC, Vicksburg, Miss, 53pp.

9. Wolanski E., Nguyen Huu Nhan, Spagnal S. (1998). Fine Sediment Dynamics in Mekong River Estuary in Dry Season. J. Coastal Research. Vol. 14, No 2, P3-19. USA.