Tác giả

Đơn vị công tác

Trung tâm ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường

Tóm tắt

 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Lekima), kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, đã gây rơ mưa, lũ lớn trên lưu vực các sông Bắc Trung Bộ và Tây Bắc, đặc biệt là trên sống Chu và sông Hoàng Long. Tĩnh Ninh Bình phải phân lũ sông Hoàng Long qua ba tràn Đức Long, Gia Tường và Lạc Khoái, gây ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng cho 21 xã của huyện Nho Quan và Gia Viễn. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 hoàn nguyên trận lũ lớn xảy ra đầu tháng 10 năm 2007; giúp cho các nhà thủy vân và các dự báo viên hiểu rõ hiện trạng vờ nguyên nhân lũ lụt, có thêm một phương pháp tính toán, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt trong trường hợp phân chậm lũ; cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà quản lí và các nhà quy hoạch tìm ra những biện pháp, phương án khả thi nhắm giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân địa phương.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Kiên Dũng ( 2015), Hoàn Nguyên lũ đầu tháng 10 năm 2007 trên sông Hoàng Long. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 650, 32-38

Tài liệu tham khảo

  1. Trung tâm ững dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường (2010). Báo cáo tổng kết nhiệm vụ "Hoàn nguyên trận lũ lớn tháng 10/2007 trên sông Chu tại tuyến đập Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa và trên sông Hoàng Long tỉnh Ninh Bình.
  2. DHI Software (2007). MIKE 11_ Reference Manual.
  3. DHI Software (2007). MIKE 11JJser Manual.