Tác giả

Đơn vị công tác

Trung tâm ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường.

Tóm tắt

Dòng chảy bùn cát là một thông tin quan trọng, không thể thiếu trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện. Tuy nhiên, hiện có rất ít các trạm thủy vân ở nước ta, đặc biệt là vùng núi và cao nguyên đo bùn cát. Mô hình SWAT (Soil and Water Assessment Tool) là một mô hình mô phỏng dòng chảy nước và bùn cát dựa trên cơ sở vật lý của hiện tượng thuỷ văn. Bài báo này giới thiệu việc ứng dụng mô hình s WAT tính toán dòng chảy nước và dòng chảy bùn cát bình quân ngày tại trạm Kon Turn và Trung Nghĩa trên lưu vực sông Sê San. Qua đó, độc giả có thề tham khảo trong quá trình ứng dụng các mô hình toán tính dòng chảy cát bùn cho các lưu vực khác..

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Kiên Dũng (2015), Dụng mô hình swat tính toán dòng chảy và bùn cát lưu vực sông Sê San.Tạp chí Khí tượng Thủy văn 650, 47-50.

Tài liệu tham khảo

 

  1. S.L. NEITSCH, J.G. ARNOLD, J.R. KINIRỸ, R. SRINIVASAN, J.R. WILLIAMS (2002). Soil and Water Assessment Tool - User's Mannual Version 2000. Published2002 by Texas Water Resources Institute, College Station, Texas TWRI Report TR-192.
  2. S.L. NEITSCH, J.G. ARNOLD, J.R. KINIRY, R. SRINIVASAN, J.R. WILLIAMS (2012). Soil and Water Assessment Tool - Input/Output Documentation Version 2012. Published2012 by Texas Water Re­sources Institute, TR-439.
  3. Nguyễn Kiên Dũng (2003), Nghiên cứu, tính toán bổi lắng và nước dềnh ứng với các phương án xây dựng khác nhau của hồ chứa Sơn La. Đề tài NCKH cấp Bộ. Hà Nội.