Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm KTTV phía Nam

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bảo Thạnh (2000), Ảnh hưởng của các trường gió cực trị và hệ số ma sát gió lên động lực vùng vịnh Gành Rái và hạ lưu sông Đồng Nai. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 477, 42-47.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hữu Nhân, Bảo Thạnh (1994), Về áp dụng mô hình lan truyền triều hai chiều trong vịnh Gành Rái và các cửa sông tiếp giáp. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 405, 26-32.

2. Bảo Thạnh (2000), Quá trình tương tác động lực triều giữa vịnh Gành Rái và hạ lưu sông3. Đồng Nai. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 471, 33-39.

3. Kowalik, Z., Murty, T.S. (1993), Numerical modeling of ocean dynamics, World Scientific, pp. 481.