Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

2Trung tâm KTTV tỉnh Bình Dương - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Tóm tắt

Hiện nay trong công tác quản lý lãnh thổ, phân vùng quy hoạch, sử dụng hợp lý tài nguyên và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, kế hoạch hành động thích ứng với sự biến đổi khí hậu đòi hỏi tính đầy đủ, tính chính xác, tính kịp thời của các dữ liệu khí hậu được bản đổ hóa. Bài viết này giới thiệu một công cụ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) khí hậu kết hợp với cơ sở dữ liệu GIS của một vùng địa lý với các công cụ truy vân và lập bản đồ phân vừng các đặc trưng khí hậu theo các truy vấn.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Thành Công, Nguyễn Minh Giám, Phan Văn Chức (2011), Phần mềm Climmap - ứng dụng công nghệ GIS quản lý và lập bản đổ khí hậuTạp chí Khí tượng Thủy văn, 612, 6-11.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Hữu Nhân,Trần Thành Công (2001). Xây dựng phần mềm và hệ CSDL phục vụ công tác cảnh báo, tư vấn và đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu tại Khánh Hòa. Báo cáo tồng kết Dự án nghiên cứu triển khai của tỉnh. 750 trang.
 2. Nguyễn Hữu Nhân, Trần Thành Công (2008). Nghiên cứu xác định nguyên nhân ô nhiễm dầu biển ven bờ Việt Nam năm 2007 trên mô hình OILSAS. Đề tài cấp bộ. TTKTTVQG chủ trì thực hiện.
 3. Nguyễn Hữu Nhân, Trần Thành Công, Hồ Ngọc Điệp (2004). Báo cáo chuyên đề: Xây dựng phần mềm dự báo ngập lụt, xâm nhập mặn, lan truyền chất và sự cố tràn dầu. Đê tài cấp tp HCM: Xây dựng chỉ số chất lượng nước và mô hình quản lý, dự báo chất lượng nước mặt tp Hồ Chí Minh.. TT công nghệ MT chủ trì. ThS Tôn Thất Lãng chủ nhiệm. Giai đoạn 1.
 4. Nguyễn Hữu Nhân, Trần Thành Công, Hồ Ngọc Điệp (2005). Xâydựng phần mềm mô tả lũ lụt và xâm nhập mặn trợ giúp dự báo vùng ĐBSCL. Báo cáo tổng kết dự án kỹ thuật tiến bộ cấp Bộ. 250 trang.
 5. Nguyễn Hữu Nhân, Trần Thành Công (2005) Xây dựng bản đồ ngập lụt tỷ lệ 1:10.000 sông Cái Nha Trang,  Khánh Hóa. Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh. 215 trang.
 6. Nguyễn Hữu Nhân, Phạm Văn Đức,Trần Thành Công (1999). Về mô hình trợ giúp dự báo mực nước tổng hợp trong bão trên dải ven biển khu vực Nam Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn số 9 (465), 4-10.
 7. Giáo trình ngôn ngữ SQL, Trần Nguyên Phong, Đại Học Huế.
 8. Xây dựng phần mềm DonaFlood và mô hình dòng chảy cho dự báo lũ tỉnh Đồng Nai. Để tài cấp tỉnh. 2005-2007.
 9. Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu và Website khí tượng hàng không Cụm cảng Hàng không miền Trung", Công ty TNHH TM - DV Tin học Việt Phổ, 2008.
 10. Dự án "Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu và ứng phó cho TP Hồ Chí Minh", Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), UBND TP Hồ Chí Minh, Trung tâm quốc tế về quản lý môi trường thực hiện, 2008-2009.
 11. website http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html, National Climatic Data Center (NCDC).