Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Hồng Vân (2011), Đặc điểm lũ vùng nội đồng Đồng Tháp Mười (tại Mộc Hóa) năm 2001 so với những năm lũ lớnTạp chí Khí tượng Thủy văn, 612, 19-24.

Tài liệu tham khảo